CSENGETÉSI REND

1.óra  8:00 - 8:45

2.óra  8:55 - 9:40

3.óra  9:55 - 10:40

4.óra  10:55 - 11:40

5.óra  11:50 - 12:35

6.óra  12:45 - 13:30

7.óra  14:00 - 14.45

HETI ÉTLAP

. hét

augusztus -ig.

 

Digitális gyerekvédelmi

stratégai

 

<<

Aranyat izzó

augusztus.

>>
H K Sze Cs P Szo V
        5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18.

19.

20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30. 31.         
2022

 

 

Étkezés díja 2021. jan-1-től:

1x-i   319 Ft

2x-i  385 Ft

3x-i   451 Ft

Az e-étkeztetés ezen

a címen érhető el:

http://etkeztetes.budapest13.hu/belepes

Az étkeztetéssel kapcsolatban bővebben

az iskolai önkormányzati hirdetőtáblán és

a Budapest Főváros XIII. Kerületi

Önkormányzat Intézményműködtető és

Fenntartó Központ honlapján tájékozódhatnak:

imfk.bp13.hu

 

Kedves Szülők!

Az e-ellenőrző felületét az alábbi linken érhetik el:

KRÉTA

Tanulói:

A felhasználó név: gyermeke 11 jegyű 

OA száma, amit a diákigazolványon 

is megtalál.
A jelszó:gyermeke születési dátuma a 

következő formátumban: pl.: 1848-03-15

Gyermeke érdemjegyeit, házi feladatokat,

a tanárok üzeneteit itt tekinthetik meg.

Szülői (bővített jogosultság):

A felhasználó név:gyermeke 11 jegyű 

OA száma, amit a diákigazolványon 

is megtalál, melynek végén G01 vagy G02 van.

A jelszót Önök állítják be.
Itt indíthatnak e-ügyintézést

(igazolások beküldése, levelezés a pedagógusokkal...)

Kérjük gyakran nézzenek 

rá az e-ellenőrzőre!

 

 

Felvételi lehetőség

A tanuló felvételének, átvételének helyi rendje

Az első évfolyamra való beiskolázást megelőzően változatos programokat szervezünk az óvodások számára az iskola megismertetése érdekében.

A jövendő első osztályosok számára a kormányhivatal által központilag meghatározott beiratkozási napokon biztosítunk lehetőséget a jelentkezési lapok kitöltésére és leadására. A jelentkezés során be kell mutatni a gyermek és a szülő személyazonosítására alkalmas, lakcímet igazoló hatósági igazolványt valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője elbírálja, és döntését a felvételről a szülő részére írásban közli.

Kötelező felvételt biztosító iskola vagyunk azon tanuló számára, akik a kormányhivatal által meghatározott és közzétett körzetlista szerint életvitelszerűen az iskola körzetében laknak és ezt igazolni tudják. A körzetes tanulók elhelyezését követően megmaradó helyekre, először azokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat vesszük fel, akik életvitelszerűen a kerületben laknak. Előnyt élveznek a különleges helyzetű tanulók.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

  • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
  • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
  • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
  • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Ha ezt követően még mindig vannak szabad helyek, előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akik életvitelszerűen a kerületben laknak. Ha a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján döntünk. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meghívjuk.

A felsőbb évfolyamokra érkező lakhely szerint körzetes tanulók felvétele adott évfolyamra különbözeti vizsga nélkül történik. Körzetes tanulónak számít az a tanuló, aki családjával az iskola körzetében bejelentett lakcímen, életvitelszerűen tartózkodik. Az osztályba sorolásról az intézményvezető a létszámokat figyelembe véve dönt. A nem körzetes tanuló átvételéről az intézményvezető a leendő osztályfőnökkel való egyeztetést követően dönt.

Amennyiben az érkező tanuló más idegen nyelvet tanult, mint amire iskolánkban lehetősége van, a tananyag és követelmények meghatározásával, alkalmankénti konzultációval, a tudásszintjéhez legközelebb álló nyelvi csoportba sorolásával, félévkor az osztályozás alóli felmentéssel segítjük az önálló felzárkózásban.

 

Pedagógiai program II./12. fejezet 35. oldal

 

Impresszum   |   Jogi nyilatkozat   |   Honlaptérkép   |   Kapcsolatfelvétel